水調詞其六

自從清野戍遼東,
舞袖香銷羅幌空。
幾度長安發梅柳,
節旄零落不成功。

 

Thuỷ điệu từ kỳ 06

Tự tòng thanh dã thú Liêu Đông,
Vũ tụ hương tiêu la hoảng không.
Kỷ độ Trường An phát mai liễu,
Tiết mao linh lạc bất thành công.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trấn Liêu Đông vào vùng hoang dã
Thiếp phòng không xiêm áo tiêu hương
Liễu mai mấy độ Trường An
Tiết mao liêu lạc khiến chàng long đong

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ khi chàng Liêu Đông lính thú
Hương thơm trong áo múa tiêu tan
Liễu mai mấy độ Trường An
Rụng rơi cờ tiết công chàng bằng không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Từ theo hoang dã lính Liêu Đông
Áo múa hương tan màn lụa không
Mấy bận Trường An mai liễu mọc
Rụng rơi cờ tiết chẳng thành công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời