Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 10:39

吳興秋思其二

日夕鯤魚夢南國,
苕陽水高迷渡頭。
故山秋風憶歸去,
白雲又被王孫留。

 

Ngô Hưng thu tứ kỳ 2

Nhật tịch côn ngư mộng nam quốc,
Điều Dương thuỷ cao mê độ đầu.
Cố sơn thu phong ức quy khứ,
Bạch vân hựu bị Vương Tôn lưu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chiều xuống cá côn mơ miền nam
Bến nước Điều Dương đã ngập tràn
Gió thu núi cũ bao là nhớ
Vương Tôn, mây lấp bước chân hoang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời chiều cá côn miền nam mộng
Bến Điều Dương nước bỗng lên cao
Gió thu gợi, nhớ quê trào
Vương tôn giữ lại mây nào dám đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chiều tối cá côn mơ nước Nam
Bến đò nước ngập mờ Điều Dương
Gió thu núi cũ quay về nhớ
Mây trắng Vương Tôn lưu bước dừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời