水調詞其一

黠虜迢迢未肯和,
五陵年少重橫戈。
誰家不結空閨恨,
玉箸闌幹妾最多。

 

Thuỷ điệu từ kỳ 01

Hiệt Lỗ điều điều vị khẳng hoà,
Ngũ Lăng niên thiếu trọng hoành qua.
Thuỳ gia bất kết không khuê hận,
Ngọc trợ lan can thiếp tối đa.


Thuỷ điệu là tên một điệu hát thời xưa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chưa thể hoà giặc xa Hiệt Lỗ
Khách Ngũ Lăng rầm rộ đao cung
Nhà ai chẳng hận phòng không
Lan can thiếp đã ròng ròng lệ tuôn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giặc khôn xa giảng hoà chưa chịu
Chàng Ngũ Lăng trọng níu thanh đao
Nhà ai chẳng kết phòng the
Lan can lệ thiếp lê thê chảy dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lũ giặc gian xa chẳng chịu hoà
Ngũ Lăng chàng trẻ lại vung đao
Nhà ai chẳng hận phòng khuê vắng
Đũa ngọc bờ mi thiếp khóc nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời