Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 10:39

吳興秋思其一

不是苕溪厭看月,
天涯有程雲樹涼。
何意汀洲剩風雨,
白蘋今日似瀟湘。

 

Ngô Hưng thu tứ kỳ 1

Bất thị Điều Khê yếm khan nguyệt,
Thiên nhai hữu trình vân thụ lương.
Hà ý đinh châu thặng phong vũ,
Bạch tần kim nhật tự Tiêu Tương.


Ngô Hưng: tên bến đò, tên đất nay thuộc huyện Ngô Hưng, tỉnh Triết Giang.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đâu phải vì trăng tại suối Điều
Vì rừng mây phủ bước cô liêu
Bãi sông mưa gió xa xôi quá
Thấy bạch tần mà nhớ Tương Tiêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chẳng Điều Khê xem trăng đã chán
Góc trời này cũng lắm mây cây
Bãi sông thừa gió mưa bay
Giờ rau tần trắng cũng tày Tiêu Tương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngắm trăng chẳng chán ở Điều Khê
Mát mẻ đường cây mây góc trời
Nào ý Đinh Châu thêm gió bão
Hôm nay rau trắng giống sông Tiêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời