水調詞其五

水閣蓮開燕引雛,
朝朝攀折望金吾。
聞道磧西春不到,
花時還憶故園無?

 

Thuỷ điệu từ kỳ 05

Thuỷ các liên khai yến dẫn sồ,
Triêu triêu phan chiết vọng Kim Ngô.
Văn đạo Thích tây xuân bất đáo,
Hoa thì hoàn ức cố viên vô?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa sen nở én đùa thuỷ các
Hái mỗi ngày vọng hướng doanh quân
Thích tây vắng hẳn sắc xuân
Cố viên chàng có nhớ chừng mùa hoa?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Én dẫn con lầu sông sen nở
Ngóng Kim Ngô sáng bẻ mỗi bông
Miền tây sa mạc không xuân
Hoa khai vườn cũ nhớ không hỡi chàng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thuỷ đài sen nở én đưa con
Sáng sáng hái hoa vợ ngóng chồng
Nghe nói Thích Tây xuân chẳng đến
Hoa nay còn nhớ cố viên không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời