Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2014 06:51

水調詞其七

長夜孤眠倦錦衾,
秦樓霜月苦邊心。
征衣一倍裝綿厚,
猶慮交河雪凍深。

 

Thuỷ điệu từ kỳ 07

Trường dạ cô miên quyện cẩm khâm,
Tần lâu sương nguyệt khổ biên tâm.
Chinh y nhất bội trang miên hậu,
Do lự Giao hà tuyết đống thâm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giấc cô miên đêm dài tuy ấm
Trăng lầu Tần hận lắm biên cương
Sông Giao sợ tuyết đóng băng
Chinh y chàng đã mặc thêm cho dày

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngủ một mình đêm dài chăn ấm
Trên gác Tần tâm cấn ải biên
Chinh y bông đã dồn thêm
Mà lòng vẫn sợ tuyết rền sông Giao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đêm dài ngủ một đắp chăn gấm
Sương khổ lầu Tần dạ ải trăng
Thêm áo bông dày xa nhớ mặc
Giao Hà tuyết đóng vẫn lo chàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời