Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2014 06:48

水調詞其三

憶餞良人玉塞行,
梨花三見換啼鶯。
邊場豈得勝閨閣,
莫逞雕弓過一生。

 

Thuỷ điệu từ kỳ 03

Ức tiễn lương nhân Ngọc tái hành,
Lê hoa tam kiến hoán đề oanh.
Biên trường khởi đắc thăng khuê các,
Mạc sính điêu cung quá nhất sinh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiễn chàng lên Ngọc Môn năm ấy
Ba lần hoa lê nở oanh thay
Biên cương chàng mải mê hoài
Một đời đâu để mệt nhoài cung đao

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lại tiễn chồng đi ra ải Ngọc
Ba năm rồi oanh hót hoa lê
Biên thuỳ há thắng phòng the
Đừng mê cung quý bỏ bê một đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhớ lúc tiển chồng đi Ải Ngọc
Hoa lê ba lượt tiếng oanh thay
Chiến trường biên ải hơn khuê các
Đừng mải binh đao lỡ một đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời