25/05/2022 14:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chinh phụ oán
征婦怨

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 02:06

 

Nguyên tác

九月匈奴殺邊將,
漢軍全沒遼水上。
萬里無人收白骨,
家家城下招魂葬。
婦人依倚子與夫,
同居貧賤心亦舒。
夫死戰場子在腹,
妾身雖存如晝燭。

Phiên âm

Cửu nguyệt Hung Nô sát biên tướng,
Hán quân toàn một Liêu thuỷ[1] thượng.
Vạn lý vô nhân thu bạch cốt,
Gia gia thành hạ chiêu hồn táng[2].
Phụ nhân y ỷ tử dữ phu,
Đồng cư bần tiện tâm diệc thư.
Phu tử chiến trường tử tại phúc,
Thiếp thân tuy tồn như trú chúc[3].

Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Tháng chín Hung Nô giết biên tướng
Quân Hán tiêu tan dưới Liêu Hà
Xương phơi muôn dặm không người nhặt
Trăm họ đầu thành cất đám ma
Thân gái xưa nay nhớ chồng con
Nghèo hèn có nhau, hả dạ hơn
Chồng chết chiến trường, con trong bụng
Như ngọn nến ngày thiếp mỏi mòn
[1] Sông Liêu ở Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.
[2] Những người chết trận mất xác không tống táng được. Thân nhân dùng hình gỗ hoặc tre cho mặc quần áo của người chết, làm nghi thức gọi hồn rồi chôn cất.
[3] Đuốc thắp ban ngày, ý nói mờ nhạt không có ánh sáng, vô dụng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Chinh phụ oán