涼州詞其一

邊城暮雨雁飛低,
蘆筍初生漸欲齊。
無數鈴聲遙過磧,
應馱白練到安西。

 

Lương Châu từ kỳ 1

Biên thành mộ vũ nhạn phi đê,
Lô duẩn sơ sinh tiệm dục tề.
Vô số linh thanh dao quá thích,
Ưng đà bạch luyện đáo Yên tê.

 

Dịch nghĩa

Mưa chiều ở thành biên giới nhạn bay thấp
Lau măng mới mọc cùng nhau từ từ vương cao
Nhiều tiếng chuông vọng qua sa mạc nghe xa xa
Ngựa và lạc đà chở lụa trắng vào phía tây Tràng An.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mưa chiều biên giới nhạn thưa
Măng lau mới mọc cũng vừa lên cao
Chuông rung sa mạc lao xao
Lạc đà chở lụa nhập vào Trường An.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ải mưa chiều nhạn bay thật thấp
Lau sậy non mỗi lúc sum suê
Nghe trong sa mạc chuông xe
Hẳn mang lụa trắng đi về Trường An?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biên thành mưa tối nhạn sà bay
Lau nhú chồi lên lớp lớp dày
Sa mạc chuông đâu văng vẳng tiếng
Lạc đà đang chở lụa về tây

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa chiều biên giới nhạn bay sà,
Mới mọc vươn cao măng sậy ra.
Sa mạc xa xa chuông vọng tiếng,
Lạc đà chở lụa Tràng An xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời