自君之出矣其二

自君之出矣,
紅顏轉憔悴。
思君如明燭,
煎心且銜淚。

 

Tự quân chi xuất hỹ kỳ 2

Tự quân chi xuất hĩ,
Hồng nhan chuyển tiều tuỵ.
Tư quân như minh chúc,
Tiễn tâm thả hàm lệ.

 

Dịch nghĩa

Từ khi chàng vắng nhà,
Nhan sắc em xác xơ.
Lòng thiếp nhớ chàng như ngọn nến đang cháy,
Tim lụn dần mà giọt nóng chảy dài.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ khi chàng vắng nhà
Dung nhan em xác xơ
Nhớ chàng như ngọn nến
Tim lụn lệ tran hoà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ khi chàng xa vắng nhà,
Dung nhan em tháng năm qua bơ phờ.
Nhớ chàng ngọn nến cháy mờ,
Lụn dần tim giọt vẫn còn chảy xuôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ lúc chàng đi xa vắng nhà,
Hồng nhan tiều tuỵ tháng năm qua.
Nhớ chàng như ngọn nến đang cháy,
Tim lụn dần mà giọt chảy hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Từ khi chàng bước lên đường
Sắc hương xơ xác buồn thương trong lòng
Nhớ chàng như ngọn nến hồng
Tim tàn giọt chảy ròng ròng hàng đêm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời