如意娘

看朱成碧思紛紛,
憔悴支離為憶君。
不信比來長下淚,
開箱驗取石榴裙。

 

Như ý nương

Khán chu thành bích tứ phân phân,
Tiều tuỵ chi ly vị ức quân.
Bất tín tỷ lai trường há lệ,
Khai tương nghiệm thủ thạch lựu quần.

 

Dịch nghĩa

Nhìn màu đỏ thành ra màu xanh, tâm ý phân vân,
(Thân thể) tiều tuỵ gầy yếu bởi vì nhớ chàng.
Nếu không tin rằng thiếp vẫn khóc,
Xin hãy mở rương xem quần thạch lựu.


Võ Tắc Thiên năm 14 tuổi vào cung làm tài nhân. Vua Thái Tông mất, bà làm ni cô ở chùa Cảm Nghiệp. Vua Cao Tông Lý Trị gặp bà ở đây rồi cho vào cung làm phi. Bài thơ này được Võ Tắc Thiên viết cho Cao Tông khi ở chùa Cảm Nghiệp, được coi là một tác phẩm thượng thừa của bà.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thị Hảo

Nhìn xanh hoá đỏ, lạ thay
Xác thân tiều tuỵ vì ai võ vàng
Chẳng tin thiếp khóc nhớ chàng
Mở rương xem: lệ thấm loang quần hồng


Nguồn: Hồn Việt, số 35, tháng 5-2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhìn xanh hoá đỏ ngỡ ngàng
Héo hon phận thiếp bởi chàng chàng ơi
Không tin hãy mở gương coi
Bao nhiêu nước mắt thấm nơi quần hồng

44.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tâm rối bời nhìn xanh thành đỏ
Vì nhớ chàng vò võ héo khô
Chẳng tin thiếp đã khóc to
Mở rương xem ngấn lệ tô quần hồng

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhìn xanh hoá đỏ phân vân,
Yếu gầy tiều tuỵ xác thân nhớ chàng.
Không tin thiếp khóc vỏ vàng,
Mở rương xem lệ thấm sang quần hồng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhìn xanh hoá đỏ dạ ngỗn ngang,
Tiều tuỵ xác thân bởi nhớ chàng.
Nếu chẳng tin rằng thiếp vẫn khóc,
Quần hồng lệ thấm ướt rương loang.

15.00
Trả lời