Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2014 08:54

初年

和風起天路,
嚴氣消冰井。
索索枝未柔,
厭厭漏猶永。

 

Sơ niên

Hoà phong khởi thiên lộ,
Nghiêm khí tiêu băng tỉnh.
Sách sách chi vị nhu,
Yếm yếm lậu do vĩnh.

 

Dịch nghĩa

Trời nổi gió nhẹ,
Khí hậu ấm áp làm tan băng trong giếng.
Vẫn còn cành khô nên nghe khua lách cách,
Ngủ yên vì đồng hồ vẫn còn lâu mới điểm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời đã nổi gió nhẹ
Khí ấm tan băng giếng
Cành còn khua lách cách
Đồng hồ lâu mới điểm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nổi trời gió nhẹ hây hây,
Khí trời ấm áp giếng băng tan rồi.
Cành khô lách cách liên hồi,
Ngủ yên chờ lúc đồng hồ điểm thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời đang gió thổi nhẹ hây hây,
Ấm áp tan băng giếng nước đầy.
Cây đập cành khô kêu lách cách,
Ngủ yên chờ lúc đồng hồ lay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời