Từ khi chàng vắng nhà
Dung nhan em xác xơ
Nhớ chàng như ngọn nến
Tim lụn lệ tran hoà

tửu tận tình do tại