Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: khuê phụ (109) tương tư (95)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/06/2014 09:01

自君之出矣其一

自君之出矣,
明鏡罷紅妝。
思君如夜燭,
前淚幾年行。

 

Tự quân chi xuất kỳ 1

Tự quân chi xuất hĩ,
Minh kính bãi hồng trang.
Tư quân như dạ chúc,
Tiền lệ kỷ niên hành.

 

Dịch nghĩa

Từ khi chàng vắng nhà,
Thiếp không ngồi trước gương, thoa phấn hồng nữa.
Nhớ chàng như ngọn nến ban đêm,
Đã ngồi trước nến khóc nhiều năm rồi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ khi chàng vắng nhà
Phấn hồng không dồi qua
Nhớ chàng bên ngọn nến
Nhiều năm lệ xót xa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ khi chàng bước vắng nhà,
Thiếp không ngồi trước gương tra phấn hồng.
Nhớ chàng như nến đêm đông,
Đã ngồi trước nến khóc ròng nhiều năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ lúc chàng đi vắng xa nhà,
Phấn hồng thiếp chẳng buồn dồi qua.
Nhớ chàng như nến ban đêm cháy,
Trước nến khóc nhiều năm tháng xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời