Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 10:00

寄和州劉使君

別離已久猶為郡,
閑向春風倒酒瓶。
送客特過沙口堰,
看花多上水心亭。
曉來江氣連城白,
雨後山光滿郭青。
到此詩情應更遠,
醉中高詠有誰聽。

 

Ký Hoà Châu Lưu sứ quân

Biệt ly dĩ cửu do vi quận,
Nhàn hướng xuân phong đảo tửu bình.
Tống khách đặc qua Sa Khẩu yển,
Khán hoa đa thượng Thuỷ Tâm đình.
Hiểu lai giang khí liên thành bạch,
Vũ hậu sơn quang mãn quách thanh.
Đáo thử thi tình ưng cánh viễn,
Tuý trung cao vịnh hữu thuỳ thinh.

 

Dịch nghĩa

Xa cách đã lâu mà tôi vẫn làm ở quận đường,
An nhàn nghiêng bình rượu trước gió xuân.
Tiễn khách thường qua đê Sa Khẩu,
Ngắm hoa thường lên đình Thuỷ Tâm.
Buổi sáng khí sông phủ trắng nhiều thành,
Sau cơn mưa núi hiện rõ ngoài thành.
Đến đây thì hứng thơ nhẽ ra lên cao,
Nhưng đã say, có ngâm lớn cũng đâu có ai nghe.


Hoà Châu trước có tên là Lịch Dương huyện 歷陽縣, nay là Hoà huyện 和縣, thuộc tỉnh An Huy 安徽.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Xa cách đã lâu, bận việc quan,
Gió nghiêng bình rượu hưởng xuân nhàn.
Tiễn đưa khách tận đê Sa Khẩu,
Thưởng ngoạn hoa thường điện Thuỷ Tâm.
Hơi nước sông xây thành sáng trắng,
Sau mưa cửa núi đậm màu xanh.
Đến đây, chấp cánh nguồn thi hứng,
Say khướt, ai nghe được tiếng ngâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vẫn còn ở quận, biệt lâu nay,
Đón gió xuân về dốc chén cay!
Sa Khẩu qua đê đưa khách trẩy,
Thuỷ Tâm đến gác ngắm hoa lay.
Hơi sông từ sớm vây thành trắng,
Ánh núi sau mưa rạng quách bày,
Đến đó tình thơ vời bát ngát,
Có ai nghe vịnh giữa cơn say?


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biệt ly lâu, vẫn quận đường
Gió xuân bình rượu tôi thường nhàn vui
Tiễn đưa Sa Khẩu thường thôi
Thuỷ Tâm đình dạo, lên đồi ngắm hoa
Thành liền sương sớm trắng nhoà
Sau mưa quách núi chói loà vẻ thanh
Lúc này thi hứng đã thành
Nhưng đang say khướt ai đành nghe ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa cách lâu rồi, bận việc quan,
An nhàn nghiêng rượu gió xuân sang.
Thường qua tiễn khách đê Sa Khẩu,
Thường đến ngắm hoa đình Thuỷ Tâm.
Buổi sáng khí sông thành phủ trắng,
Sau mưa núi hiện thành ngoài tầm.
Đến đây thi hứng lên cao nhỉ?
Say khước, ai nghe dù lớn ngâm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời