秋山

秋山無雲復無風,
溪頭看月出深松。
草堂不閉石床靜,
葉間墜落聲重重。

 

Thu sơn

Thu sơn vô vân phục vô phong,
Khê đầu khán nguyệt xuất thâm tùng.
Thảo đường bất bế thạch sàng tĩnh,
Diệp gian truỵ lạc thanh trùng trùng.

 

Dịch nghĩa

Núi thu không có mây, cũng không có gió,
Từ đầu con suối ngắm trăng ló khỏi rặng thông.
Nhà có cửa không đóng, giường đá sạch sẽ,
Chỗ có lá, nghe tiếng lá rơi đều đều...

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi mùa thu không mây không gió
Đầu suối nhìn trăng ló rặng thông
Nhà cửa mở, giường sạch không
Rừng cây lá rụng trùng trùng tiếng rơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi thu không gió cũng không mây,
Đầu suối ló trăng thông rặng dầy.
Không đóng cửa nhà, giường đá sạch,
Đều đều nghe tiếng lá rơi đầy...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời