Núi mùa thu không mây không gió
Đầu suối nhìn trăng ló rặng thông
Nhà cửa mở, giường sạch không
Rừng cây lá rụng trùng trùng tiếng rơi

tửu tận tình do tại