10/12/2022 02:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu sơn
秋山

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2014 22:30

 

Nguyên tác

秋山無雲復無風,
溪頭看月出深松。
草堂不閉石床靜,
葉間墜落聲重重。

Phiên âm

Thu sơn vô vân phục vô phong,
Khê đầu khán nguyệt xuất thâm tùng.
Thảo đường bất bế thạch sàng tĩnh,
Diệp gian truỵ lạc thanh trùng trùng.

Dịch nghĩa

Núi thu không có mây, cũng không có gió,
Từ đầu con suối ngắm trăng ló khỏi rặng thông.
Nhà có cửa không đóng, giường đá sạch sẽ,
Chỗ có lá, nghe tiếng lá rơi đều đều...

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi mùa thu không mây không gió
Đầu suối nhìn trăng ló rặng thông
Nhà cửa mở, giường sạch không
Rừng cây lá rụng trùng trùng tiếng rơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Thu sơn