Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 14/06/2009 02:12, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 09/02/2015 12:45

Nắng ngã vàng mong nhớ
Ai chờ ai mùa thu
Bên thềm hoa nở biếc
Áo chiều xa sương mù

Một lời sao chẳng ngỏ
Ngày muộn rồi qua mau
Mưa giăng mờ dốc phố
Trên môi ai giọt sầu

Khúc quanh nào khuất nẻo
Sông nước trôi niềm đau
Nhịp cầu suông bến vắng
Đêm lạnh gió ngang đầu

Đã bao mùa lá rụng
Trong tim người lãng du
Sao mùa xuân đến chậm
Cho buồn lá rừng thu


Đà Lạt, 9-5-1991.
Bài thơ trên đã được nhạc sĩ Hoàng Châu phổ nhạc

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]