Chưa có đánh giá nào
45 bài thơ
Tạo ngày 03/02/2015 19:06 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/02/2015 19:06 bởi hongha83
Thơ viết sau ngày đất nước hoà bình thống nhất.