15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
18 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Đoàn Thị Lam Luyến (68 bài)
- Trần Anh Thái (86 bài)
- Huỳnh Văn Dung (9 bài)
- Mạnh Lê (8 bài)
- Vũ Thị Khương (23 bài)
Tạo ngày 06/03/2022 21:10 bởi hongha83
Nguyễn Văn Cư (1953 -) là nhà thơ, nhà giáo, quê huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Tác phẩm
- Đi để trở về (thơ), NXB Hội nhà văn, 2021

 

Đi để trở về (2021)