Áo trắng ai về qua lối gió
Tóc thề heo hút lạnh bờ vai
Chiều nghiêng cánh mỏng phôi pha nắng
Rụng xuống hồn anh nỗi nhớ dài...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]