Đàn ai. Đêm dài... bao la
Lang thang lữ khách xa nhà
Bâng khuâng nỗi niềm ngày cũ
Lưng trời tiếng hạc bay qua.

Xa vườn cây ao cá
Xa nhành lúa hạt ngô
Xa nguồn sông ngọn suối
Thu ơi! Lẽo đẽo đi về!

Đàn ơi! Nhà cây đa
Tình tang, ơi thật giả
Đàn Thạch Sanh đầy vơi
Trách ai đời đen bạc...

Vàng thu rơi xào xạc
Con nai vàng nào nữa
Lạc trong tiếng đàn hôm nay...


1982

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]