Ngày xuân trẩy hội Chùa Hương
Núi cao trùng điệp, con đường cheo leo
Khi vượt dốc, lúc leo đèo
Rừng mơ xanh thắm, hoa treo trắng ngần.

Chuông chùa giải thoát vang ngân
Mõ chùa thanh thản bâng khuâng đất trời
Lạy mười phương Phật xa xôi
Một phương nước, chín phương trời mênh mang...

Một phương nguyện, chín phương lành
Hỡi em gái nhỏ vin cành hái mơ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]