Bởi trăm voi ngăn lối(*)
Nên suối phải đưa đường
Thuyền trẩy về cửa phật
Chống gậy lên chùa Hương.

Cả Một vùng sông núi
Nơi muôn loài sinh sôi
Nơi cuội nguồn tiên tổ
Nơi đất gặp được trời.

Không ai nghĩ điều ác
Đâu dám đùa trêu em
Hoa gạo vừa rơi đấy!
Em ngoái lại mà xem.

Lòng ai cũng nhẹ nhõm
Toà sen  phật mỉm cười
Người xưa tu đắc đạo
Trải ngàn đời vẫn vui.

Ngày một đông như hội
Cầu hạnh phúc hoà bình
Dân giàu và nước mạnh
Khoẻ người, đẹp tâm linh


(*) Nơi có trăm ngọn núi.