28/01/2023 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi hội Chùa Hương

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 00:16

 

Ngày xuân trẩy hội Chùa Hương
Núi cao trùng điệp, con đường cheo leo
Khi vượt dốc, lúc leo đèo
Rừng mơ xanh thắm, hoa treo trắng ngần.

Chuông chùa giải thoát vang ngân
Mõ chùa thanh thản bâng khuâng đất trời
Lạy mười phương Phật xa xôi
Một phương nước, chín phương trời mênh mang...

Một phương nguyện, chín phương lành
Hỡi em gái nhỏ vin cành hái mơ...
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Đi hội Chùa Hương