Mẹ cho con cả cuộc đời
Tình thương thắm đượm vào lời mẹ ru
Mong con chóng lớn từng giờ
Dạy con từ thuở còn thơ nên người
Dạy con học nói học cười
Dạy con lên Bắc lại rồi về Đông
Dạy con phận gái sang sông
Đò ngang sóng cả bồng bồng Mẹ ơi!

Bây giờ xa cách mẹ rồi
Liệu khi vụng dại biết nhờ cậy ai


Thu 1977

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]