21/06/2024 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2009 21:31

 

Mẹ cho con cả cuộc đời
Tình thương thắm đượm vào lời mẹ ru
Mong con chóng lớn từng giờ
Dạy con từ thuở còn thơ nên người
Dạy con học nói học cười
Dạy con lên Bắc lại rồi về Đông
Dạy con phận gái sang sông
Đò ngang sóng cả bồng bồng Mẹ ơi!

Bây giờ xa cách mẹ rồi
Liệu khi vụng dại biết nhờ cậy ai
Thu 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Mẹ