25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
49 bài thơ
Tạo ngày 22/07/2014 08:05 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 22/07/2014 08:43 bởi hongha83
Nguyễn Trung Thu (1940-2009) là nhà giáo, nhà thơ Việt Nam, quê Hà Nội. Ông từng là giảng viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1964-1971); chiến sỹ quân đội chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị chiến dịch 1972; sỹ quan nghiên cứu - biên tập Tạp chí Quân đội nhân dân - Tổng cục chính trị (1973-1982). Thơ Nguyễn Trung Thu đã được phổ nhạc (Đêm Trường Sơn nhớ Bác - Nhạc sĩ: Trần Chung).

Những nhận xét, đánh giá:
- Vũ Quần Phương: Thơ Nguyễn Trung Thu tác động đến xã hội là tác động theo một giọng thầm… Đọc anh thấy cuộc đời thật đẹp, đáng chia chút, nâng niu và chỉ khi biết nâng niu chia chút thì cuộc đời mới đẹp. Người đọc yêu giọng thơ khiếm tốn, yêu cách thể hiện trực tiếp, không mượn tài thơ bù đắp cho chỗ thiếu hụt của tình, của ý.
- Nguyễn Việt Chiến: Thơ Nguyễn Trung Thu là tiếng nói…

 

Em hoặc không ai cả (1995)

Đôi mắt xa xăm (2004)