Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2014 15:12

Tìm bóng mình làm bạn
Trăng đỉnh đầu bóng tròn
Bóng mình đâu chả thấy
Tròn vo vòng cô đơn


2003
Nguồn: Đôi mắt xa xăm (thơ), Nguyễn Trung Thu, NXB Hội nhà văn, 2004