"Thương thay thân phận con rùa
Trên đình hạc cưỡi, dưới chùa đội bia"

(Ca dao)

Đã bao người vãn cảnh chùa
Cảm thương tội nghiệp thân rùa đội bia

Chiều thăm Văn Miếu ra về
Cứ vương vấn, mãi còn mê dáng rùa
Ngẩng đầu, gồng tấm lưng to
Thách ngàn năm, thách gió mưa dập vùi
Nâng bia tiến sĩ dâng đời
Bia ngời văn hiến, rùa tươi vẻ hùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]