Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2014 22:14

Hẹn lúc hoàng hôn
Canh một
Canh hai
Em chưa đến

Canh ba
Canh tư
Sương lắng
Cây đứng yên
Sao rọi bạc mờ hun hút
Con đường sỏi nhỏ im lìm...
Em chưa đến

Ngước nhìn trời
Anh đếm sao
Anh đếm
Một, hai, ba... bảy... chín...
Từ tây sang đông
Lặng thầm anh đến
Cuối cùng là số không


Nguồn: Nguyễn Trung Thu, Em hoặc không ai cả (thơ), NXB Văn học, 1995