Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2014 15:04

"Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"
(Nguyễn Công Trứ)

Đi giữa ngàn thông Đà Lạt
Tháp biếc trùng trùng, thanh cao
Giữa trời thông reo khoáng đãng
Cây-thông-Công Trứ, cây nào?


Đà Lạt 7.7.1994
Nguồn: Nguyễn Trung Thu, Em hoặc không ai cả (thơ), NXB Văn học, 1995