Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2014 15:16

Đọc miết không vào, viết chẳng ra
Nhạc gieo, neo chựng dải âm ba
Ngồi thiền mắt dựng như mắt cá
Mở cửa thinh không khép nhập nhoà


2002
Nguồn: Đôi mắt xa xăm (thơ), Nguyễn Trung Thu, NXB Hội nhà văn, 2004