Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2014 22:08

Chim ca hót trên cành ríu rít
Cao, cao vời, vút cao
Bỗng đột nhiên
              tiếng chim rơi xuống
Lặng thinh
Xạc xào

Anh yêu em tột đỉnh yêu em
Biết bao lúc niềm vui như thác đổ
Thốt khoảnh khắc phủ đầy lên thương nhớ
Nỗi buồn mênh mông...


Mạc Tư Khoa 5-1986
Nguồn: Nguyễn Trung Thu, Em hoặc không ai cả (thơ), NXB Văn học, 1995