Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2014 21:43

Như thể muôn người anh đã gặp
Hoa giữa vườn xuân một đoá riêng
Muôn người muôn đoá ngời hương sắc
Đoá nhất vườn xuân ấy đoá em


NĐ 6-8-2003
Nguồn: Đôi mắt xa xăm (thơ), Nguyễn Trung Thu, NXB Hội nhà văn, 2004