Từ buổi Cha ra đi
Con như nhà không nóc
Giữa trời gió hú mưa sa

Ngày lại ngày qua
Bao nhiêu nước mắt thương Cha
Bấy nhiêu nước mắt cũng là thương thân

May còn một tấm hình Cha
Con bớt phần đời côi cút
Ngày lại ngày qua
Cha vẫn dõi con chăm chút

Sớm khuya
Con lặng ngước nhìn Cha
Đôi mắt Cha nghiêm nghị - hiền hoà
Đôi mắt Cha thanh thản - đăm chiêu
Đôi mắt Cha vui - buồn
Con thấu hiểu
Ánh mắt Cha soi chiếu
Con rõ phần mình sáng - tối, đầy - vơi...

Cái nhà không nóc, Cha ơi
Ảnh Cha che bớt dập vùi gió mưa


Hào Nam 12-4-2003
Nguồn: Đôi mắt xa xăm (thơ), Nguyễn Trung Thu, NXB Hội nhà văn, 2004