Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2014 22:11

Tặng Phan Hồng Giang

Khuya
Rất khuya
Góc tường
Tiếng dế kéc-ke?

Vũ trụ
Lặng thinh
Lắng nghe
Góc tường
Kéc-ke dế gáy

Cầm đèn
Soi
Soi
Dế đâu chẳng thấy

Tiếng gáy cũng ngừng

Lắng nghe
Lắng nghe
Thinh không lại lặng thầm
Phòng xép mà mênh mông...


Phan Hồng Giang: Nhà giáo, dịch giả tiếng Nga.
Nguồn: Nguyễn Trung Thu, Em hoặc không ai cả (thơ), NXB Văn học, 1995