Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2014 10:56

Nhãn xoà bóng rợp bờ ao
Ao trưa hè điệp sóng xao mạn thuyền
Ngửa mặt hút đoá rong riềng
Dòng thơm thảo chảy ngọt êm trong hồn
Tinh hoa trời đất quê hương
Tặng ban từ đoá hoa thường vậy thôi

Mật rong riềng tuổi chín mười
Toả râm ran suốt đời người tha hương


ĐM 16-7-2003

Nguồn: Đôi mắt xa xăm (thơ), Nguyễn Trung Thu, NXB Hội nhà văn, 2004