Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2014 15:25

Anh cứ trách mình sao nhớ em
Nhớ sôi biển động đẩy trời nghiêng
Nhớ khi anh thức, khi anh ngủ
Nhớ lúc hừng đông, lúc xuống đêm

Anh mãi trách mình sao quá nhớ
Nên nỗi em xa chẳng phút yên
Bước đi cảm ngỡ ai đeo đuổi
Giấc ngủ vang đâu tiếng gọi tìm

Anh mãi trách mình sao quá nhớ
Khổ em lửa đốt cõi tâm linh
Nhớ em nào phải đâu lầm lỗi
Mà cớ sao anh cứ trách mình?


15-9-2003
Nguồn: Đôi mắt xa xăm (thơ), Nguyễn Trung Thu, NXB Hội nhà văn, 2004