54.20
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ
3 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Đình Thi (48 bài)
- Minh Huệ (2 bài)
- Thích Thanh Từ (14 bài)
- Đào Xuân Quý (1 bài)
- Đằng Phương (25 bài)
Tạo ngày 30/03/2007 18:07 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/02/2010 06:31 bởi Vanachi
Nhà thơ Hồng Nguyên tên khai sinh là Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1924 tại xã Đông Thọ, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ông tham gia Hội Văn hoá Cứu quốc từ trước Cách mạng Tháng Tám, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, uỷ viên Ban Chấp hành Hội Văn hoá Cứu quốc Liên khu IV, từng viết bài cho các báo Dân mới, Sáng tạo, Thép mới

Năm 1951, Hồng Nguyên lâm trọng bệnh và mất tại quê nhà khi ông đang là Trưởng ty Thông tin Tuyên truyền tỉnh Thanh Hoá.

Hồng Nguyên sáng tác ở nhiều thể loại khác nhau, trong đó tiêu biểu là thơ và tiểu luận văn học.

Trong các tác phẩm Hồng Nguyên để lại (Hồn thơ Việt Nam; Đời anh nông dân vô Nam; Nhớ; Những khẩu hiệu trong đêm), bài thơ Nhớ là một bài thơ tiêu biểu trong các bài thơ viết về cuộc kháng…

 

Tuyển tập chung