Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ, 281 bài dịch
Tạo ngày 11/09/2018 13:21 bởi Vanachi, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 06/10/2018 11:41 bởi hongha83
Đào Xuân Quý (1924 - 2007) sinh tại Ninh Hoà, Khánh Hoà, là nhà thơ, dịch giả, nhà phê bình. Ông còn dùng các bút danh Vũ Minh, Hoàng Hải.

Tác phẩm:
- Gió sông Hồng (1963)
- Đất này… năm tháng (1972)
- Trong màu nắng (1984)
- Gió và sóng (1992)
- Nhà thơ và cuộc sống (1998)
- Sử thi Ramayana (1985)
- Thơ Tây Ban Nha chiến đấu (1973)
- Thơ Langxtơn Hiughơ (1961)
- Thơ Pablo Neruda (1961, 1986)
- Lá cỏ (1978), thơ Walt Whitman dịch chung cùng Vũ Cận
- Thơ Tago (1982, 2000)
- Ngày đã đi qua (2001), dịch thơ Anh: Byron, Shelley và John Keats

 

Thơ dịch tác giả khác

Aleksey Aleksandrovich Surkov (Nga)

Ángel González (Tây Ban Nha)

Antonio Machado (Tây Ban Nha)

Blas de Otero (Tây Ban Nha)

George Gordon Byron (Anh)

 1. Bài thơ viết trên đường đi từ Florence đến Pisa
  1
 2. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (01)
  1
 3. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (02)
  1
 4. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (03)
  1
 5. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (04)
  1
 6. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (05)
  1
 7. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (06)
  1
 8. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (07)
  1
 9. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (08)
  1
 10. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (09)
  1
 11. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (10)
  1
 12. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (11)
  1
 13. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (12)
  1
 14. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (13)
  1
 15. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (14)
  1
 16. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (15)
  1
 17. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (16)
  1
 18. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (17)
  1
 19. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (18)
  1
 20. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (19)
  1
 21. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (20)
  1
 22. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (21)
  1
 23. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (22)
  1
 24. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (23)
  1
 25. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (24)
  1
 26. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (25)
  1
 27. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (26)
  1
 28. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (27)
  1
 29. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (28)
  1
 30. Gửi Augusta (II)
  1
 31. Gửi Augusta I
  1
 32. Gửi một cây sồi ở Newstead
  1
 33. Gửi một thiếu nữ khi rời khỏi nước Anh
  1
 34. Gửi Thomas Moore (I)
  1
 35. Người tù ở Chillon (01)
  1
 36. Người tù ở Chillon (02)
  1
 37. Người tù ở Chillon (03)
  1
 38. Người tù ở Chillon (04)
  1
 39. Người tù ở Chillon (05)
  1
 40. Người tù ở Chillon (06)
  1
 41. Người tù ở Chillon (07)
  1
 42. Người tù ở Chillon (08)
  1
 43. Người tù ở Chillon (09)
  1
 44. Người tù ở Chillon (10)
  1
 45. Người tù ở Chillon (11)
  1
 46. Người tù ở Chillon (12)
  1
 47. Người tù ở Chillon (13)
  1
 48. Người tù ở Chillon (14)
  1
 49. Parisina (01)
  1
 50. Parisina (02)
  1
 51. Vĩnh biệt (Viết khi tác giả cảm thấy có lẽ mình sắp chết)
  1
 52. Vĩnh biệt em
  2

Heinrich Heine (Đức)

Jaime Gil de Biedma (Tây Ban Nha)

John Keats (Anh)

 1. “Ngày đã đi qua, bao êm dịu cũng qua”
  3
 2. Cái bàn tay đang sống
  1
 3. Cào cào và dế mèn
  1
 4. Gửi mùa thu
  1
 5. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (01)
  1
 6. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (02)
  1
 7. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (03)
  1
 8. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (04)
  1
 9. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (05)
  1
 10. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (06)
  1
 11. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (07)
  1
 12. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (08)
  1
 13. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (09)
  1
 14. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (10)
  1
 15. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (11)
  1
 16. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (12)
  1
 17. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (13)
  1
 18. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (14)
  1
 19. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (15)
  1
 20. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (16)
  1
 21. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (17)
  1
 22. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (18)
  1
 23. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (19)
  1
 24. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (20)
  1
 25. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (21)
  1
 26. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (22)
  1
 27. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (23)
  1
 28. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (24)
  1
 29. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (25)
  1
 30. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (26)
  1
 31. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (27)
  1
 32. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (28)
  1
 33. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (29)
  1
 34. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (30)
  1
 35. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (31)
  1
 36. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (32)
  1
 37. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (33)
  1
 38. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (34)
  1
 39. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (35)
  1
 40. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (36)
  1
 41. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (37)
  1
 42. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (38)
  1
 43. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (39)
  1
 44. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (40)
  1
 45. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (41)
  1
 46. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (42)
  1
 47. Khi lần đầu nhìn quyển Homer của Chapman
  1
 48. Khi thăm mộ Burns
  1
 49. Khi tôi sợ
  1
 50. Mùa nhân thế
  1
 51. Ngôi sao sáng
  3
 52. Sao đêm nay tôi cười?
  1
 53. Sonnet
  1
 54. Viết ở nhà tranh nơi Burns đã sinh ra
  2

Langston Hughes (Mỹ)

Louis Aragon (Pháp)

Nicolás Guillén (Cu Ba)

Pablo Neruda (Chilê)

Percy Bysshe Shelley (Anh)

Rafael Alberti (Tây Ban Nha)

René Depestre (Haiti)

Tadeusz Różewicz (Ba Lan)

Tagore Rabindranath (Ấn Độ)

Victoriano Crémer (Tây Ban Nha)

Walt Whitman (Mỹ)

Yannis Ritsos (Hy Lạp)