Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (44 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Alfred Lichtenstein

15.00
1889-1914, Đức
5 bài thơ, 2853 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/06/2007 19:01

Alfred Wolfenstein

1888-1945, Đức
3 bài thơ, 2628 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/06/2007 17:19

Bertolt Brecht

64.00
1898-1956, Đức
59 bài thơ, 8764 lượt xem, 4 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 30/04/2007 07:49

Else Lasker-Schüler

1869-1945, Đức
10 bài thơ, 2904 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/07/2007 18:24

Ernst Stadler

1883-1914, Đức
7 bài thơ, 1912 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2007 07:05

Ernst Toller

1893-1939, Đức
4 bài thơ, 1615 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/06/2007 21:13

Eva Lippon

?-?, Đức
1 bài thơ, 1574 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2007 17:30

Eva Strittmatter

1930-2011, Đức
1 bài thơ, 1461 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/03/2011 18:07

Friedrich Hölderlin

1770-1843, Đức
3 bài thơ, 2240 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/01/2015 13:30

Friedrich Nietzsche

15.00
1844-1900, Đức
9 bài thơ, 3423 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/02/2010 19:36

Trang trong tổng số 5 trang (44 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối