Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (53 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Alfred Lichtenstein

25.00
1889-1914, Đức
5 bài thơ, 3777 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/06/2007 19:01

Alfred Wolfenstein

1888-1945, Đức
3 bài thơ, 3294 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/06/2007 17:19

Bert Kaempfert - Berthold Heinrich Kämpfert

15.00
1923-1980, Đức
1 bài thơ, 447 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 02/04/2023 14:57

Bertolt Brecht

74.14
1898-1956, Đức
59 bài thơ, 11727 lượt xem, 6 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 30/04/2007 07:49

Dieter Bohlen - Dieter Günter Bohlen

1954-?, Đức
7 bài thơ, 694 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/05/2023 21:12

Else Lasker-Schüler

1869-1945, Đức
10 bài thơ, 3695 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/07/2007 18:24

Ernst Stadler

1883-1914, Đức
7 bài thơ, 2556 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2007 07:05

Ernst Toller

1893-1939, Đức
4 bài thơ, 2195 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/06/2007 21:13

Eva Lippon

?-?, Đức
1 bài thơ, 1974 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2007 17:30

Eva Strittmatter

1930-2011, Đức
1 bài thơ, 1958 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/03/2011 18:07

Trang trong tổng số 6 trang (53 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối