Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (44 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Alfred Lichtenstein

1889-1914, Đức
5 bài thơ, 2294 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/06/2007 19:01

Alfred Wolfenstein

1888-1945, Đức
3 bài thơ, 2124 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/06/2007 17:19

Bertolt Brecht

64.00
1898-1956, Đức
59 bài thơ, 7075 lượt xem, 3 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 01/05/2007 07:49

Else Lasker-Schüler

1869-1945, Đức
10 bài thơ, 2066 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/07/2007 18:24

Ernst Stadler

1883-1914, Đức
7 bài thơ, 1509 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/07/2007 07:05

Ernst Toller

1893-1939, Đức
4 bài thơ, 1256 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/06/2007 21:13

Eva Lippon

?-?, Đức
1 bài thơ, 1255 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2007 17:30

Eva Strittmatter

1930-2011, Đức
1 bài thơ, 1073 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/03/2011 18:07

Friedrich Hölderlin

1770-1843, Đức
3 bài thơ, 1334 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/01/2015 13:30

Friedrich Nietzsche

15.00
1844-1900, Đức
7 bài thơ, 2584 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/02/2010 19:36

Trang trong tổng số 5 trang (44 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối