Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (44 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Nelly Sachs

1891-1970, Đức
11 bài thơ, 2031 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/07/2007 08:17

Oskar Kanehl

1888-1929, Đức
4 bài thơ, 1267 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2007 16:27

Paul Celan

1920-1970, Đức
13 bài thơ, 1068 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/12/2017 15:39

Paul Scheerbart

1863-1915, Đức
2 bài thơ, 1011 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/05/2007 16:22

Paul Zech

1881-1946, Đức
1 bài thơ, 1083 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2007 19:01

Richard Oehring

1891-1940, Đức
1 bài thơ, 1144 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/06/2007 19:22

Rose Ausländer

25.00
1901-1988, Đức
15 bài thơ, 2030 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/12/2007 03:52

Rudolf Leonhard

1889-1953, Đức
1 bài thơ, 1093 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2007 17:11

Sophie Albrecht

1757-1840, Đức
1 bài thơ, 517 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/12/2017 09:33

Wilhelm Bartsch

1950-?, Đức
1 bài thơ, 710 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/07/2014 17:48

Trang trong tổng số 5 trang (44 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối