Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (44 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Jacob van Hoddis

1887-1942, Đức
1 bài thơ, 1258 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2007 17:25

Jakob Michael Reinhold Lenz

1751-1792, Đức
1 bài thơ, 1207 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2007 17:16

Joachim Ringelnatz

1883-1934, Đức
1 bài thơ, 933 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/02/2013 22:25

Johann Wolfgang von Goethe

54.60
1749-1832, Đức
60 bài thơ, 17442 lượt xem, 11 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 30/03/2007 15:14

Johannes Robert Becher

1891-1958, Đức
34 bài thơ, 3067 lượt xem, 1 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 10/04/2007 15:17

Karl Marx

1818-1883, Đức
24 bài thơ, 4034 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2007 17:34

Khuyết danh Đức

?-?, Đức
3 bài thơ, 1339 lượt xem, 0 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 18/03/2007 16:42

Kurt Heynicke

1891-1985, Đức
5 bài thơ, 1081 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/06/2007 09:52

Ludwig Heinrich Christoph Hölty

1748-1776, Đức
1 bài thơ, 934 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2007 15:11

Ludwig Uhland

1787-1862, Đức
3 bài thơ, 1124 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2007 17:12

Trang trong tổng số 5 trang (44 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối