25.00
Nước: Đức
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Rudolf Leonhard (1 bài)
- Alfred Wolfenstein (3 bài)
- Oskar Kanehl (4 bài)
- Johannes Robert Becher (34 bài)
- Nelly Sachs (11 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Diễm Châu (3 bài)
Tạo ngày 18/06/2007 19:01 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 10/07/2007 15:51 bởi sabina_mller
Alfred Lichtenstein sinh ngày 23-08-1889 ở Berlin (Đức). Ông đi học phổ thông và sau này học ngành luật tại đây. Năm 1913, ông ta lấy bằng tiến sĩ Luật tại trường Đại học Erlangen. Cùng năm đó, ông tình nguyện gia nhập đoàn bộ binh và tham gia phần mở màn chiến tranh thế giới thứ nhất. Ông hy sinh trên chiến tuyến phía tây ngày 25-09-1914.