Chưa có đánh giá nào
Nước: Đức
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Alfred Wolfenstein (3 bài)
- Alfred Lichtenstein (5 bài)
- Jacob van Hoddis (1 bài)
- Rudolf Leonhard (1 bài)
- Gottfried Benn (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Diễm Châu (4 bài)
Tạo ngày 22/05/2007 16:27 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 21/07/2007 00:17 bởi sabina_mller
Oskar Kanehl sinh ngày 05/10/1888 tại Berlin. Năm 1908, ông tốt nghiệp trung học và học ĐH tại trường Friedrich-Wilhelm-Universität tại Berlin, ngành Triết học và tiếng Đức được bảy học kì. Bài luận văn tiến sĩ của ông bị phản đối ở Würzburg vì động đến nhà thờ.

Vì thế, năm 1911, ông chuyển sang ghi danh tại Viện ngôn ngữ Đức tại trường Hoàng gia Greifswald. Ông làm luận văn tiến sĩ tại đây. Bài luận văn của ông được xuất bản thành sách 1 năm sau đó. Ông chấm dứt công tác tại đây vì ông không thể trung lập về chính trị. Ông ra khỏi thành phố, và dọn về làng chài Wieck và viết tạp chí  "eine Bombe ins schwarze Ketzernest Greifswald".

Ngày 16/07 xuất bản số đều tiên của tạp chí "Wiecker Boten".

Năm 1922, ông cho ra đời thơ chống chiến tranh với tựa đề "Die Schande", năm 1914-1918 th…