Chưa có đánh giá nào
Nước: Đức
7 bài thơ
Tạo ngày 12/07/2007 07:05 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 13/07/2007 17:09 bởi sabina_mller
Ernst (Maria Richard) Stadler sinh ngày 11/08/1883 tại Colmar i. Elsaß, hi sinh ngày 30/10/1914 tại Ypern (Zandvoorde), là con trai của một luật sư.

Ông học phổ thông và ĐH tại Strassbourg. Từ năm 1904 ông theo học ngành Ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Roman và ngôn ngữ tương đương và sau đó làm luận án tiến sĩ.

Năm 1906-1908 ông nhận đc học bổng Rhodes tại Oxford, viết bài luận về bản dịch tác phẩm Wieland của Shakespeare, với bài luận này ông học lên tiếp vào năm 1908.

Năm 1910, ông làm việc tại trườn ĐH Libre ở Brussel. Khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất bắt đầu, ông quay về quê hương với cương vị là sị quan binh đoàn pháo binh và hi sinh ngày 30/10/1914 do một quả đạn pháo.