Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (44 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Friedrich Rückert

1788-1866, Đức
7 bài thơ, 1754 lượt xem, 0 người thích
Do sabina_mller gửi ngày 01/08/2007 15:48

Friedrich Schiller (Friedrich Schiller)

15.00
1759-1805, Đức
2 bài thơ, 2701 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2007 17:20

Gottfried Benn

45.00
1886-1956, Đức
5 bài thơ, 2060 lượt xem, 0 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 08/04/2007 17:27

Günter Wilhelm Grass

1927-2015, Đức
1 bài thơ, 535 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/11/2017 01:24

Hans Paasche

1881-1920, Đức
1 bài thơ, 1277 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2007 18:59

Heinrich Heine

64.83
1797-1856, Đức
209 bài thơ, 33277 lượt xem, 26 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 13/10/2006 15:09

Herbert Kühne

1895-1980, Đức
3 bài thơ, 1755 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2007 18:47

Hermann Hesse

44.50
1877-1962, Đức
25 bài thơ, 4607 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/11/2007 16:47

Hugo Hintz

1894-1914, Đức
1 bài thơ, 1352 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2007 18:51

Iwan Goll

1891-1950, Đức
4 bài thơ, 1289 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/06/2007 18:46

Trang trong tổng số 5 trang (44 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối