15.00
Nước: Đức
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đương (1 bài)
Tạo ngày 22/05/2007 17:20 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 03/07/2007 21:02 bởi sabina_mller
Friedrich Schiller (Johann Christoph Friedrich von Schiller) sinh ngày 10/11/1759 tại Marbach (Württemberg), là con trai của bác sĩ quân y J. C. Schiller. Tuổi thơ và thời niên thiếu, ông rất cơ cực. Ông học trường làng, rồi trường tiếng Latin, năm 1773 trường Karl theo lệnh của công tước Karl Eugen và năm 1776 học Y. Vì buổi trình diễn "Tên cướp" tại Mannheim mà ông bị bắt và bị cấm viết. Ông chạy trốn đến Mannheim năm 1783, Leizip năm 1785, qua Dresden đến Weimar năm 1787. Năm 1789, ông được bổ nhiệm vào vị trí Giáo sư môn lịch sử và triết học tại Jena. Năm 1799 ông lại quay về Weimar. Ông mất ngày 09/05/1805 tại Weimar.