15.00
Nước: Đức
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/01/2015 13:30 bởi tôn tiền tử
Friedrich Hölderlin (Johann Christian Friedrich Hölderlin, 1770-1843) là một nhà thơ lớn của Đức, theo trường phái lãng mạn. Ông cũng là một nhà tư tưởng, một người đã phát triển trường phái lý tưởng Đức.